XİDMƏTLƏR

Müəssisədəki risklərlə bağlı xidmətlər 

Müәssisdәki risklərlə bağlı xidmətlər müəssisənin öz strateji məqsədlərinə nail olmasına təhlükə törədərək bütün mənbələrdən yaranan risklərin qiymətləndirilməsi və əhatə edilməsi haqqında və ya rəqabət üstünlüyünü əks etdirən yanaşma.