XİDMƏTLƏR

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları (MHBS) xidmətləri: Maliyyə bazarlarının inteqrasiyası və investorlar transmilli korporasiyaların maliyyə hesabatı ilə uyğunluğu təmin etməy və Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları (MHBS) beynəlxalq miqyaslı və yerli biznesin qurulmasında məsləhət xidmətləri.